Efektīvas putas siltināšanai un skaņas izolācijai

Inženiertīklu un komunikācijas šahtu apstrādei, kā arī citiem izolēšanas darbiem ērti

izmantojamas izsmidzināmās izolācijas putas Easyspray, kas pielāgojas virsmām,

izveidojot siltumu un skaņu izolējošu kārtu. Ērti lietot šahtu, cauruļu, tvertņu un citu

konstrukciju, kā arī bēniņu, balkonu, un citu telpu siltināšanai un vietām, kur rodas

aukstuma tilti, kā durvīm un griestiem.


Siltinot komunikāciju šahtas, putas ērtāk ieklāt pirms pārējiem inženiertehniskajiem

elementiem, taču darbus iespējams veikt arī jau aprīkotā konstrukcijā, jo izolācijas

materiāls viegli pielāgojas jebkurai virsmai, aizpildot izliekumus. Absorbējošas

virsmas pirms putu iestrādes jāsamitrina un jāuzklāj materiāls vienmērīgi, putu

apjoms pēc izsmidzināšanas pieaug divreiz, optimāls biezums ir 2cm.


Efektīvai skaņas izolācijai svarīgi pilnībā noklāt šahtas savienojuma vietas. Iespējams

noklāt inženiertīklu caurules. Jebkuros siltināšanas darbos Easyspray var klāt vairākās

kārtās, nogaidot, kamēr iepriekšējā kārta sacietē un samitrinot to. Materiāls salīdzinot

ar citiem izsmidzināmajiem izolācijas materiāliem izdala mazāk nekā 0,1% kaitīgo

izgarojumu.Vairāk informācijas mājaslapā krimelte.lv, Kirills Sokolovs, Krimelte Latvia pārstāvis

+371 26423330